موسسه حفاظتی و مراقبتی پیشگامان نظم گستر مرصاد
ما مراقبيم، آسوده و مطمئن باشيد.
shadow1

کارکنان مجرب

کارکنان مجرب

  • هدفمند نمودن آموزشها و مقررات مربوط به نگهبانان ومراقبین و آموزشهای مستمرمربوط و نحوه برخورد با ارباب رجوع ، مجرمین ودیگر آموزش ها برابر درخواست کارفرما
  • استفاده از لباس یکسان و مصوب ناجا و نیاز و درخواست کارفرما
  • بهره مندی از حمایت مستقیم و همکاری قانونی کلانتریها و سر کشی از نگهبانان موسسه
  • استفاده از تجهیزات مصوب ( گاز اشک آور – شوکر – دستبند – بیسیم – باطوم – سلاح ...)
  • واگزاری تجهیزات مصوب ( گاز اشک آور – شوکر) برابر مقررات مربوط به افراد مورد تایید کارفرمایان
  • واگزاری نیرو های بازنشسته از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و بسیجیان آموزش دیده و کارکنان شیفت استراحت ناجا و دیگر افراد جذب شده
  • اخذ صلاحیت های امنیتی از حفا ناجا ، عدم اعتیاد ، سلامت جسمی و روحی ، عدم سوء پیشینه و تاییدیه آموزشی از ناجا برای نیروهای بکار گیری شده
  • ارائه خدمات بیمه ای به نیروهای تحت امر موسسه
  • انجام نظارت های مستمر بر عمل کرد نیروهای موسسه با هماهنگی کارفرما