موسسه حفاظتی و مراقبتی پیشگامان نظم گستر مرصاد
ما مراقبيم، آسوده و مطمئن باشيد.
shadow1
صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابطه‌ا‌ی متقابل وجود دارد. درعین‌حال که در سایه امنیت، آرامش و ثبات به ‌وجود می‌آید ، رشد و توسعه پایدار نیز معنی و مفهوم پیدا می‌کند. از جانب دیگر توسعه‌ يافتگی، کشور را امن‌تر می‌کند و آن را در مقابله با چالش‌های امنیتی، تواناتر می‌سازد.
این موسسه بر اساس قانون وپس از اخذ مجوز رسمی مرکز انتظام پیشگیری ناجا به عنوان یکی ازموسسات حفاظتی دراداره کل ثبت شرکت ها به شماره 34683 به ثبت رسید. درقالب اشخاص حقوقی وبا کادری توانمند واز بازنشستگان ناجا، در راستای تامین امنیت عمومی و ارتقاء احساس امنیت از هیچ گونه تلاشی فروگزار نگردیده و همواره با پشتکار جدی تلاش می نمایند تا درکنارکارکنان و نگهبانان این موسسه با آسودگی خاطر دررفاه وآرامش بسربرند.

پیشگامان نظم گستر مرصاد

کارکنان مجرب

تجهیزات

آموزش

استخدام

مشاوره خدمات حفاظتی و مراقبتی

جهت کسب اطلاعات بيشتر در مورد نحوه خدمات رسانی شرکت با ما تماس بگيريد.

با مدیریت باز نشستگان افسر ارشد ناجا با 30 سال خدمت و تجربه

پیشگامان