موسسه حفاظتی و مراقبتی پیشگامان نظم گستر مرصاد
ما مراقبيم، آسوده و مطمئن باشيد.
shadow1

درباره ما

این موسسه براساس قانون وپس ازاخذ مجوزرسمی مرکزانتظام پیشگیری ناجا به عنوان یکی ازموسسات حفاظتی دراداره کل ثبت شرکت ها به شماره 34683 به ثبت رسید. درقالب اشخاص حقوقی وبا کادری توانمند واز بازنشستگان ناجا ، در راستای تامین امنیت عمومی وارتقاء احساس امنیت ازهیچ گونه تلاشی فروگزارنگردیده وهمواره با پشتکار جدی تلاش می نمایند تا درکنارکارکنان ونگهبانان این موسسه با آسودگی خاطر دررفاه وآرامش بسربرند.

مشاوره و اجرای طرحهای حفاظتی و مراقبتی توسط کارشناسان حرفه ای باامکانات فنی در زمینه های زیر:

 • پاساژ، طلا فروشیها، بازار های روز، کارخانه ها، کارگاه، انبارها
 • شرکت ها، بانک ها، صندوق های قرض الحسنه، محل پول، اوراق بهاداروپول رسانی
 • مجتمع های مسکونی، تجاری، صنعتی، ویلاها، باغها، نگهبان محلات
 • ورزشگاهها، استخرها، باشگاهها، بوستانها، فرهنگسراها، خانه های سالمندان
 • تورهای زیارتی، سیاحتی،هتلها، رستورانها، همایشها، نمایشها، نمایشگاهها
 • فرودگاهها، پارکینگها، پایانه های مسافرتی و باربری، مترو
 • پالایشگا ها، جایگاههای سوخت، خطوط نفت و گاز، منابع طبیعی، پتروشیمی
 • درمانگاهها، مجتمع های پزشکی، بیمارستانها، سازمان ها،ادارات
 • در اختیار گذاشتن سرویس های حفاظتی تشریفات و مدارس
 • در اختیار داشتن سگهای آموزش دیده نگهبانی و جستجو گر
 • ارائه خدمات مشاوره ای در امور انتظامی
 • در اختیار گذاشتن نیروهای مسلح با نظریه کارشناس جهت اماکن خاص
 • برگزارکننده و حفاظت از سمینارهای دولتی و خصوصیمستندات قانونی:

 • ماده 122قانون برنامه پنچ ساله چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بخشی از خدمات انتظامی به شرکتهای تحت پوشش وموسسات با حفظ کنترل ونظارت.
 • مصوبه مورخه 18/11/80 شورای امنیت کشور جهت واگذاری بخشی از وظایف غیره اداری وجانبی نیوری انتظامی به شرکت ها وموسسات خصوصی با نظارت وکنترل ناجا.
 • قانون نیروی انتظامی مصوبه تیر ماه سال 69 مجلس شورای اسلامی ایران که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را برعهده نیوی انتظامی واگذار نموده که در این راستا ناجا برای انجام این ماموریت از راهکاذهای مختلفی از جملع سیستم استفاده از مشارکت مردمی واجرای طرح نگهبان محله استفاده نموده است.
 • مرکزانتظام پلیس پیشگیری ناجا:براساس مصوبه شورای امنیت کشوردرتابعیت نیروی انتظامی کشور(پلیس پیشگیری ناجا)تشکیل وبه عنوان متولی امور خصوصی سازی برخی وظایف انتظامی وسازمان دهی ومسئولیت سیاست گذاری وخط دهی سیستم نگهبان محله را به عهده دارد.